overzicht van de "Vrouw des Huizes" in de Piet Heinstraat 119 (79) Den Haag met jaren van bewoning van 1882 tot 1974